Учебна дейност

Учебна дейност

 

 


 Седмично Разписание II срок начален етап 2021 / 2022 година.


 Седмично Разписание II срок прогимназиален етап 2021 / 2022 година.


Дневно разписание на учебния ден 2021 / 2022 година.


График на учебните часове за периода на обучение от разстояние в електронна среда


График на часовете за спортни дейности.


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през учебната 2021/2022 г. по класове.


Графици за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през учебната 2021/2022 г. на учителите целодневна организация на учебния ден.


График за консултациите на учителите по учебни предмети.


График на  учителите, придружаващи пътуващи ученици.


 

 

Дневно разписание на учебния ден 2021/2022 година

 

      Начало на учебния ден - 8, 00 часа.

  •    Край на учебния ден - 18, 00 часа

Продължителност на учебните часове и почивки

1. Учебни часове по училищния учебен план

Учебен

час

I,II клас

III, IV клас

V, VI и VII клас

1.

8,00-8,35

8,00-8,40

8,00-8,40

2.

9,00-9,35

9,00-9,40

9,00-9,40

3.

9,50-10,25

9,50-10,30

9,50-10,30

4.

10,40-11,15

10,40-11,20

10,40-11,20

5.

11,30-12,05

11,30-12,10

11,30-12,10

6.

 

12,20-13,00

12,20-13,00

7.

   

13,10-13,50

 

 

2. Почивките между учебните часове за учениците са както следва :

-        За I и II клас с продължителност 25 минути между първия и втория учебен час и 15 минути между останалите часове

-        За Ill, IV, V, VI и VII клас с продължителност 10 минути, като между първия и втория учебен час почивката е 20 минути.

3. Дейностите при целодневна организация на учебния ден са :

-организиран отдих и физическа активност,

-самоподготовка,

                   -занимания по интереси, със следната продължителност на часовете и почивките между тях:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен

час

I - II клас

III- IV клас

V- VI и VII клас

 

Понеделник

вторник,

сряда,

четвъртък,

петък

Понеделник,

вторник,

сряда,

четвъртък

петък

Понеделник, вторник, сряда, четвъртък

петък

1.

12,05-12,40

13,00-13,35

12,10-12,45

13,50- 14,30

13,00-13,40

2.

12,40-13,15

13,35-14,10

12,45-13, 20

14,30-15,10

13,40-14,20

3.

13,15-13,50

14,10-14,45

13,20-13, 55

15,10- 15,50

14,20-15,00

4.

14,00-14,35

14,55-15,30

14,05-14, 40

16,00- 16,40

15,10-15,50

5.

14,45-15,20

15,30-16,05

14,50- 15,25

16,40- 17,20

16,00-16,40

6.

15,30-16,05

16,05-16,40

15, 35-16,10

17,20- 18,00

16,40-17,20