,Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

Oсновно училище „Климент Охридски”, с. Драганово, общ. Горна Оряховица

ул. „Стефан Караджа” № 9, тел. 0879829832, e-mail: kliment_05@abv.bg

 

 

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти , заявили участие

Атестирането- неизбежно и безопасно

онлайн

4 юни 2022 г.

10.00 ч.- 18.00 ч.

Идеяленд ЕООД

1/ един/