,Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

Oсновно училище „Климент Охридски”, с. Драганово, общ. Горна Оряховица

ул. „Стефан Караджа” № 9, тел. 0879829832, e-mail: kliment_05@abv.bg

 

 

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти , заявили участие

Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание“

уебинар

11.02 .2023 г.

9.00ч.- 17.00ч.

РААБЕ България ЕООД

1/ един/

„STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина/началното училище”

уебинар

 01.02.2023 г.

9.00ч.- 17.00ч.

РААБЕ България ЕООД

1/ един/

 STEM дигитални проекти

 уебинар

 02.02.2023

 10.00 - 14.00 ч.

 ЕдуТехФлаг ​2021

 1/ един/