Документи 2022-2023

Документи за учебната 2022-2023 г.

 

 

 

Училищни учебни планове за 2022-2023 г.


Правилник за дейността на ОУ „Климент Охридски” за учебната 2022 / 2023 година


Правила за електронно обучение от разстояние за учебната 2022 / 2023 година


Годишен план за квалификационната дейност на ОУ "Климент Охридски" - с. Драганово за учебната 2022 / 2023 година


Програма за наставничество за учебната 2022/ 2023 г.


Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми


Стратегия за развитие на училището


Годишен план за дейността на училището


Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023 г


План за работа с родители 2022-23 г


ПЛАН_2022-2023г.Комисията за  БППМН


План превенция и интервенция насилие и тормоз 2022 2023 г


Правилник БУВОТ


ПРАВИЛНИК етична комисия 22г


Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023г.


Програма  гражданско, здравно, екологично, интркултурно образование 2022-2023


Програма за предоставяне на равни възможности


ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ


Програма целодневна организация на учебния ден


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  БДП 2022-2023 година


 План защита при бедствия на пребиваващите


 Етичен Кодекс на училищната общност


 Правилник за  пропускателния режим 2022-2023


 Грамоти от регионални и национални  конкурси

--  Плакет на Наталия Георгиева - 1 място в Конкурс за рисунка Отец Паисий Хилендарски - Будителят

--  Плакет на Айлин Ибрахимова - 3 място в Конкурс за рисунка Отец Паисий Хилендарски - Будителят

--  Грамота на Огнян Маринов Христов - 1 място в конкурс за художествена фотография

--  Грамота на Айлин Салимова Ибрахимова - 2 място в конкурс за художествена фотография

--  Грамота на Александър Александров за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Ани Асенова за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Анка Мирославова за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Асан Асанов за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Наталия Георгиева за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Емилиа Йосифова за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Ибрахим Ибрахимов за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Ивелина Антонова за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Камелия Александрова за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"

--  Грамота на Нуртен Асанова за участие в конкурс на тема "Детсво мое вълшебно"


  Грамоти от кампания Дай "Pet" училищна надпревара

--  Грамота на Денис Маринов в кампания Дай "Pet" училищна надпревара

--  Грамота на Михаил Алексиев в кампания Дай "Pet" училищна надпревара

--  Грамота на Петър Лалев в кампания Дай "Pet" училищна надпревара

--  Грамота на Огнян Христов в кампания Дай "Pet" училищна надпревара

--  Грамота на Махмуд Ислямов в кампания Дай "Pet" училищна надпревара

--  Грамота на ОУ "Климент Охридски" с. Драганово в кампания Дай "Pet" училищна надпревара

 

 

 

 

 

 

Архив Документи 2021-2022г.