Бюджет

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2024

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2023

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2022

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2021

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2020