Учители

     Директор:

 

Грета Димитрова Новакова
Greta

 

 

Начални учители:
Валентина Цонева - старши учител начален етап на образованието
Йонка Стоянова - старши учител начален етап на образованието
Валентина Чолакова - старши учител начален етап на образованието

 
Учители в прогимназиален етап:

Анета Стоянова - старши учител прогимназиален етап на образованието

Мая Димова-Суванджиева - старши учител прогимназиален етап на образованието

Йоана Маркова - учител прогимназиален етап на образованието

Антонина Пенкова - учител прогимназиален етап на образованието, главен счетоводител


 
 

Садифе Панчелиева – образователен медиатор

Евтим Евтимов – шофьор на училищен автобус

Красимир Бузов – огняр

Нерман Петрова – чистач-хигиенист


1114332
 
 22221152
 
33376547