Учители

     Директор:

 

    Грета Димитрова НоваковаIMG 20210524 111605 2
 
 
 

 

 

 

Начални учители:
Йонка Стоянова
Валентина Цонева
 
Учители в прогимназиален етап:
Анета Стоянова
Наталия Генова
Георги Нуцов
 
 
Възпитатели:
Елка Петрова
Мая Димова - Суванджиева
Валентина Чолакова - Професионално портфолио